náš tým _Milena

Mgr. et Mgr. Milena Malá, DiS.

Třídní učitelka

 

Vystudovala učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně
a učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
Po střední škole zahájila studia na vyšší odborné škole sociální, kde během studia působila jako osobní
asistentka u dětí s poruchami autistického spektra. S těmito dětmi trávila část dne
a připravovala pro ně individuální program, který se odvíjel od jejich schopností, dovedností a zájmů.
Tato práce pro ni byla impulzem pro zahájení studia na pedagogické fakultě.
Při studiu na této fakultě pracovala jako učitelka v MŠ a to jak v běžných,
tak v Montessori školkách. Zde vedla kroužek předškolní přípravy a anglického jazyka.
V roce 2013 dokončila diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze.
Po dokončení vysokoškolského studia začala působit jako prvostupňový pedagog.

Ve svém volném čase se věnuje cestování, běhání, tanci a k tomu ráda zkouší nové sportovní aktivity.