AKCE BŘEZEN 2020 – I.T
téma měsíce ,,tvořivost''

 

čtvrtek 5. 3. Vida centrum – Mikrohrdinové
s sebou jízdenku na MHD nebo šalinkartu, svačinu
cena programu 130,- Kč

***

úterý 24. 3. Jeden svět dětem v SVČ Lužánky
projekce krátkých filmů o dětech z různých koutů světa 
cena programu 60,- Kč

***

pátek 27. 3. Den s Andersenem - autorské čtení P. Stoličného
tematický den s knihami a o knihách