AKCE ŘÍJEN 2019 – I.T
téma měsíce ,,sebekázeň''

 

úterý 8. 10. Exkurze ČT
s sebou: svačina, pití, jízdenka nebo šalinkarta, oblečení dle počasí.
Odjezd: 9:00 od školy, návrat na oběd.

*** 

čtvrtek 10. 10. 72 hodin + Výstava na stromech KAKAO
od 14.00 zvelebování zahrady všemi možnými prostředky (úklid hřiště, úklid zahrady, prořezání náletů, vyčištění chodníků, atd.) Drobné občerstvení zajištěno.
!! Srdečně jsou zváni také rodiče, sourozenci, prarodiče...!! 

***

čtvrtek 31. 10. Halloween – každoroční celoškolní děsivá podzimní veselice.
Od 16:00 – dýňodlab a ostatní. Podrobné info obdržíte v průběhu měsíce října.