Ve školním roce 2019/2020 máme v provozu 5 věkově smíšených tříd (dvojročí a trojročí), ve kterých je

zapsáno celkem 70 dětí. Kapacita je školy pro školní rok 2019/2020 je naplněna, v tomto okmažiku není možnost do naší školy přestoupit.

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme přijímat pouze žáků 16 žáků do prvního ročníku dle našich kriterií.