Termíny Zápisu do 1. ročníku 2023/2024:

Kdy a kde?

 

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 13. a 14. dubna 2023 v prostorách ZŠ Five Star Montessori na adrese Lány 34, 625 00 Brno.

 

Kriteria přijetí:

 

 1. do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1. 9. 2023 žákem školy (10 bodů)

2. do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ a pravidelně se účastnily akcí školy (Klub předškolní přípravy a jiné)  (10 bodů)

3. děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem (10 bodů)

  

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

 

V přiloženém dokumentu naleznete pod evidenčními čísly rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

  

Pokud máte zájem o zaslání "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání” v tištěné podobě, kontaktujte prosím Mgr. Alenu Vinterovou. Rozhodnutí je možné si po předchozí domluvě od 25.4.2022 vyzvednout v provozovně školy na adrese Lány 34, 625 00 Brno - Bohunice.

 

2022 vysledky zapisu