Termíny Zápisu do 1. ročníku 2022/2023:

Kdy a kde?

 

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2022 v prostorách ZŠ Five Star Montessori na adrese Lány 34, 625 00 Brno.

Přihlašovací formulář s kontrétními termíny Zápisu bude zveřejněn v kanceláři ředitelky školy dne 21. března 2022. Přihlášení je možné do 31.3.2022. 

S ohledem na situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 se mohou podmínky pro uskutečnění Zápisu změnit. Rodiče přihlášených dětí budou informováni.

 

Kriteria přijetí:

 

 1. do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2022 žákem školy (10 bodů)

2. do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ  (10 bodů)

3. děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem (10 bodů)