Termíny Zápisu do 1. ročníku 2021/2022:

Kdy a kde?

 

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 8. a 9. dubna 2021 v prostorách ZŠ Five Star Montessori na adrese Lány 34, 625 00 Brno.

Přihlašovací formulář s kontrétními termíny Zápisu bude zveřejněn v kanceláři ředitelky školy dne 22. března 2021. Přihlášení je možné pouze osobně a to do 31.3.2021. 

S ohledem na situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 se mohou podmínky pro uskutečnění Zápisu změnit. Rodiče přihlášených dětí budou informováni.

 

Kriteria přijetí:

 

 1. do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2021 žákem školy (10 bodů)

2. do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se v roce 2020/2021 pravidelně účastnily edukativních akcí pořádaných školou a tím prokázaly, že se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ  (10 bodů)

3. děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem (10 bodů)

  


 
Kdo?

 

Zápis na školní rok 2021/2022 je určen pro:

- děti, které se narodily v období od 1.9.2014 do 31.8.2015

- děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku

 

Co s sebou?

 

K zápisu si prosím přineste:

rodný list dítěte

- doklad totožnosti zákonných zástupců

- Zápisní list 2021/2022

- Žádost o přijetí 2021/2022 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ   2021/2022  ZDE 

 

ZÁPISNÍ LIST   2021/2022  ZDE

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  ZDE