Termíny Zápisu do 1. ročníku 2020/2021:

Kdy a kde:

 

Zápis do 1. třídy na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 2. a 3. dubna 2020 v prostorách ZŠ Five Star Montessori a děti budou přijímány výhradně dle níže uvedených kriterií. 

Přihlašovací formulář s konkrétními termíny Zápisu bude zveřejněn od 20. března 2020 v kanceláři školy. Přihlášení je možné pouze osobně.

 

 Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci a přijatá mimořádná opatření jsme se rozhodli dle doporučení MŠMT provést Zápis do 1. třídy

bez osobní přítomnosti dětí.

Co budeme potřebovat: Zápisní list a Žádost o přijetí nám doručte (nejlépe osobně z důvodu ověření totožnosti - viz níže "Podání žádosti") do kanceláře naší školy v termínu od 14. do 24. dubna 2020 vždy po předchozí domluvě s ředitelkou školy Mgr. Alenou Vinterovou. 

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Kriteria přijetí:

 

 1. do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2020 žákem školy (10 bodů)

2. do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se v roce 2019/2020 pravidelně účastnily edukativních akcí pořádaných školou a tím prokázaly, že se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ  (10 bodů)

3. děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem (5 bodů)