Jednatelka a ředitelka společnosti:

Mgr. Alena Vinterová

 

Školská rada:

Mgr. Kateřina Dedková (zvolena zákonnými zástupci)

MgA. Kateřina Horáčková (zvolena pedagogickými pracovníky)

Ing. Marek Vinter (jmenován ředitelem za zřizovatele)