Jednatelka a ředitelka společnosti:

Mgr. Alena Vinterová

 

Školská rada:

Mgr. Kateřina Dedková (zvolena zákonnými zástupci)

Mgr. Radim Malůš (zvolena pedagogickými pracovníky)

Bc. Kateřina Medveďová (jmenována ředitelem za zřizovatele)