Náš tým_ Alena

Mgr. Alena Vinterová

Majitelka, učitelka, manažerka, občas i uklízečka, školník, topič a zahradník - prostě všechno, co je zrovna třeba :-)

 

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně a učila na vesnické málotřídní škole. Jako matka 4 dětí se začala zajímat o jiné než „klasické“ školství a dostala se tak k pedagogice Montessori. Miluje hory, pohodové lidi a červené víno. 

 

"My dospělí jsme pro naše děti každodenním vzorem a je jen na nás, co jim do života předáme. Pojďme si spolu s dětmi navzájem naslouchat, inspirovat se, respektovat jeden druhého a předávat si to nejlepší, co je v nás."

U nás ve škole to rozhodně umíme:-) 

Náš tým _Martina

Mgr. Martina Pospíšilová

Třídní učitelka

 

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. V "klasické" škole nikdy neučila a je moc ráda, že ji životní cesty přivedly k alternativnímu vzdělávání, které by se podle Martiny mělo stát standardem. Při ročním pobytu v Německu měla možnost být na praxi v Montessori škole, tento pedagogický směr ji uchvátil a jí dává smysl. Ve chvíli, kdy začala pracovat s dětmi, nastalo její celoživotní nekončící sebevzdělávání.

Absolvovala kurzy Montessori pro MŠ, Matematika hravě a zábavně s Birgit Griep, Vstupte do ticha s Vlastou Hillebrandovou, Montessori kurz se Zuzkou Prémou ( 6 - 9 let), kurz od Prázdninové školy Lipnice - ZaHRAda - Výchova ke ctnostem. V přítomnosti dětí se nechá fascinovat jejich upřímností, bezprostředností, smíchem a nekončící energií.

Ráda s dětmi běhá, hraje si a naslouchá jim, ráda pozoruje radost v jejich očích. Je sportovně založená a pohyb je její potřebou. Baví ji snít a pomalu a jistě si za svými sny jít. Baví ji lézt na vysoké kopce a hory, baví ji být v přírodě a vystupovat ze své komfortní zóny. Ráda kolem sebe sdružuje příjemné lidi, řadu let pořádá tábor pro rodiny s dětmi. Když na to přijde, ráda si přečte dobrou knihu. Dobrá káva a adrenalin v jejím životě nemohou chybět.

„Zachovej řád a řád zachová tebe.“

 

 

 

Náš tým _Petra

Mgr. et Mgr. Petra Turečková

Třídní učitelka

 

Vystudovala Univerzitu Palackého obor Pedagogika – správní činnost, kam jí přivedla touha „pomáhat potřebným“. Během studia se jí narodily dvě děti, které jsou doteď nejdůležitější součástí jejího života a životní i pedagogickou inspirací. Po absolvování fakulty v Olomouci založila ve svých rodných Ostopovicích Mateřské centrum, které úspěšně funguje již deset let. Roky byla aktivní členkou několika komisí při Obci Ostopovice a redaktorkou Ostopovického zpravodaje.

 

Na komunitním rozvoji se podílela i jako učitelka místní základní školy, později také zástupkyně ředitele školy. V roce 2016 absolvovala obor Učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě. Ve své pedagogické praxi se hlouběji zabývala systematizováním školy jako organizace, pořádáním komunitních akcí s environmentálním zaměřením, PR školy a inovativními metodami vzdělávání.

 

„Dejte dítěti lásku a pevné hranice a ono bude šťastné.“

 

 

náš tým _ Miluska

Mgr. Miloslava Moravcová

Lektorka AJ

 

Vystudovala na Masarykově univerzitě pedagogickou fakultu obor Anglický jazyk a Hudební výchova. Při studiu učila děti hrát na klavír, vedla kurzy anglického jazyka v MŠ a poté pracovala ve dvou anglických školkách jako učitelka. Od malička se věnovala hudbě, ráda zpívá, hraje na klavír, kytaru, cimbál a flétnu. Práce s dětmi ji velmi baví, tvoří vzdělávací anglické hry a jiné materiály pro výuku.

Ve volném čase se věnuje také sportu, cvičí jógu a neustále se zajímá o nové poznatky v oblasti vzdělávání dětí a osvojování si cizích jazyků.

"Věřím tomu, že malé děti se jazyk učí jiným způsobem, než dospělí - rychleji a přirozeně. Stačí jim k tomu podnětné prostředí a aktivity, které je baví."

 

 

náš tým _Milena

Mgr. et Mgr. Milena Malá, DiS.

Třídní učitelka

 

Vystudovala učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně
a učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
Po střední škole zahájila studia na vyšší odborné škole sociální, kde během studia působila jako osobní
asistentka u dětí s poruchami autistického spektra. S těmito dětmi trávila část dne
a připravovala pro ně individuální program, který se odvíjel od jejich schopností, dovedností a zájmů.
Tato práce pro ni byla impulzem pro zahájení studia na pedagogické fakultě.
Při studiu na této fakultě pracovala jako učitelka v MŠ a to jak v běžných,
tak v Montessori školkách. Zde vedla kroužek předškolní přípravy a anglického jazyka.
V roce 2013 dokončila diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze.
Po dokončení vysokoškolského studia začala působit jako prvostupňový pedagog.

Ve svém volném čase se věnuje cestování, běhání, tanci a k tomu ráda zkouší nové sportovní aktivity.

 

 

 

náš tým_Veronika

Mgr. Veronika Glötzerová

Třídní učitelka

 

Vystudovala  Odbornou historii na Slezské univerzitě v Opavě a pedagogiku pro učitele na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Semestr strávila také na Julius-Maximilans-Universität Würzburg v Německu. Učila ve dvou základních školách,
má desetiletou praxi s dětmi z vyššího i nižšího stupně. Desetiletí strávila v univerzitním pěveckém sboru
a díky němu více poznala Evropu na soutěžích a festivalech. Hudba je pro ni univerzálním jazykem lidstva - Where words fail, music speaks.
Celý život se učí hrát na různé nástroje (keyboard/klavír, kytara, siyotanka, flétna, housle, djembe, nejrůznější perkuse a bodymusic). 
Absolvovala řadu kurzů a školení různého zaměření, mimo jiné i kurz Montessori pedagogiky se Zuzkou Prémou (6-12 let) 
a nově kurz Respektovat a být respektován a mnohé další.
Působila také čtyří roky jako redaktorka a dramaturgyně ve zpravodajství České televize Ostrava
(pořady Události, Události v regionech, Týden v regionech, ČT 24 a Dobré ráno - moderátorka zpráv).

Těší se na tvoření s dětmi, protože ony jsou ještě plně kreativní a dospělí se od nich mohou mnohému naučit.
Chce je inspirovat a být jimi inspirována. Věří v dobro v každém člověku a snaží se porozumět nejen dětské duši.

Miluju život, hudbu, zpěv, tanec, tvoření a přírodu. 

Souzní s názorem Iris Johansson: 
“V sedmi letech je dítě připravené a zvědavé na to, aby se naučilo číst, psát a počítat.
Je připravené na bohatství uvnitř sebe a my dospělí si musíme uvědomit, že schopnosti má již v sobě.
Ty pak můžeme vhodnými způsoby rozvíjet, aby bylo dítě zvědavé a mělo zájem téma zkoumat.
Když je dětem dvanáct let, znají všechny základní věci, které potřebují, za předpokladu,
že měly kolem sebe dostatečný počet dospělých, kteří je nechali se učit.”

 

 

Náš tým _Tereza

Mgr. Tereza Lišková

učitelka

 

 

Vystudovala učitelství na Masarykově univerzitě v Brně.
Poté se stala matkou dvou dětí, které ji naučily o dětech více než celé studium.
Když viděla, jak různými cestami a tempem dochází každé z jejích dětí k poznání,
přestala jí unifikovaná výuka na konvenční škole dávat smysl.
Zkušenosti s různými metodami učení nasbírala na romské škole.
Tam „dobré vychování“ nebrání dětem dát najevo, že systém „učitel přednáší – děti naslouchají“ nefunguje.

   Po této zkušenosti logicky zamířila do školy, která se osvobodila od konvenční výuky.
A doufá, že tento typ školy se časem stane normou, která zcela nahradí stávající systém.  

„Na dětech mě stále nejvíce překvapuje a inspiruje jejich nezdolná energie a chuť objevovat.
Každý den se do školy chodí děti učit. Každý den se do školy chodím učit já.“

 

 

Náš tým _PetrH

Mgr. Petr Hamza

Speciální pedagog

  

Petr vystudoval obor Speciální pedagogika na Masarykově Univerzitě.
Během studia se zaměřil na poruchy chování a specifické poruchy učení.
Před vysokou školou se věnoval prevenci závislostního chování u žáků druhého stupně ZŠ.
Jako střední školu vystudoval obor IT, kterému se dnes věnuje jako koníčku.

 

 

Náš tým _Radim

Mgr. Radim Malůš

Odpolední průvodce dětí

 

Vystudoval Teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Už při studiu teologie ho jeho žena přivedla k Montessori pedagogice. Spolu s ní pak pracoval v Montessori mateřské škole. V letech 2010 až 2012 získal cenné zkušenosti v práci s adolescenty v nízkoprahových zařízeních v Kaplici a sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Od roku 2013 pracoval ve školní družině základní školy Perlička. Prošel si kurzem Respektovat a být respektován. Vystudoval také pedagogiku volného času na Masarykově univerzitě.

 

"Na této práci mě baví to, že každé dítě je něčím specifické a baví mě vysledovávat, čím je jedinečné."

 

 

Náš tým _Káta

MgA. Kateřina Horáčková

Odpolední průvodkyně dětí

 

 

 

Je absolventkou fakulty výtvarných umění. V posledních ročnících ji však přitáhla spíše alternativní pedagogika a respektující přístupy k výchově dětí. Svůj čas věnovala práci s dětmi v lesních mateřských školách, kde následně působila jako pedagog. Prošla kurzy Respektovat a být respektován, Montessori kurzem pro pedagogy MŠ a kurzy pořádanými Asociací lesních mateřských škol. Ráda kreativně tvoří, miluje hudbu a přírodu. Relaxuje s přáteli, sportem a tancem. V současné době v Brně pořádá kurzy a výcvik metody Alpha Nursing - citlivé poporodní péče z hlediska body - psychoterapie.

 

“Při kontaktu s dětmi je pro mě důležité vytvořit prostředí porozumění a důvěry, stejně tak jako nechat se unést nápady a radostmi, které přináší přítomný moment. Vidím také, jak je pro děti důležité zachovat kontakt s přírodou, praktickými činnostmi, radostí z pohybu a přirozenou kreativitou."