Náš tým_ Alena

Mgr. Alena Vinterová

Majitelka, učitelka, manažerka, občas i uklízečka, školník, topič a zahradník - prostě všechno, co je zrovna třeba :-)

 

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykově univerzitě v Brně a učila na vesnické málotřídní škole. Jako matka 4 dětí se začala zajímat o jiné než „klasické“ školství a dostala se tak k pedagogice Montessori. Miluje hory, pohodové lidi a červené víno. 

 

"My dospělí jsme pro naše děti každodenním vzorem a je jen na nás, co jim do života předáme. Pojďme si spolu s dětmi navzájem naslouchat, inspirovat se, respektovat jeden druhého a předávat si to nejlepší, co je v nás."

U nás ve škole to rozhodně umíme:-) 

Náš tým _Martina

Mgr. Martina Pospíšilová

Průvodce 1. trojročí

 

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. V "klasické" škole nikdy neučila a je moc ráda, že ji životní cesty přivedly k alternativnímu vzdělávání, které by se podle Martiny mělo stát standardem. Při ročním pobytu v Německu měla možnost být na praxi v Montessori škole, tento pedagogický směr ji uchvátil a jí dává smysl. Ve chvíli, kdy začala pracovat s dětmi, nastalo její celoživotní nekončící sebevzdělávání.

Absolvovala kurzy Montessori pro MŠ, Matematika hravě a zábavně s Birgit Griep, Vstupte do ticha s Vlastou Hillebrandovou, Montessori kurz se Zuzkou Prémou ( 6 - 9 let), kurz od Prázdninové školy Lipnice - ZaHRAda - Výchova ke ctnostem. V přítomnosti dětí se nechá fascinovat jejich upřímností, bezprostředností, smíchem a nekončící energií.

Ráda s dětmi běhá, hraje si a naslouchá jim, ráda pozoruje radost v jejich očích. Je sportovně založená a pohyb je její potřebou. Baví ji snít a pomalu a jistě si za svými sny jít. Baví ji lézt na vysoké kopce a hory, baví ji být v přírodě a vystupovat ze své komfortní zóny. Ráda kolem sebe sdružuje příjemné lidi, řadu let pořádá tábor pro rodiny s dětmi. Když na to přijde, ráda si přečte dobrou knihu. Dobrá káva a adrenalin v jejím životě nemohou chybět.

„Zachovej řád a řád zachová tebe.“

 

 

 

Náš tým _Petra

Mgr. et Mgr. Petra Turečková

Průvodce 1. trojročí

 

Vystudovala Univerzitu Palackého obor Pedagogika – správní činnost, kam jí přivedla touha „pomáhat potřebným“. Během studia se jí narodily dvě děti, které jsou doteď nejdůležitější součástí jejího života a životní i pedagogickou inspirací. Po absolvování fakulty v Olomouci založila ve svých rodných Ostopovicích Mateřské centrum, které úspěšně funguje již deset let. Roky byla aktivní členkou několika komisí při Obci Ostopovice a redaktorkou Ostopovického zpravodaje.

 

Na komunitním rozvoji se podílela i jako učitelka místní základní školy, později také zástupkyně ředitele školy. V roce 2016 absolvovala obor Učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě. Ve své pedagogické praxi se hlouběji zabývala systematizováním školy jako organizace, pořádáním komunitních akcí s environmentálním zaměřením, PR školy a inovativními metodami vzdělávání.

 

„Dejte dítěti lásku a pevné hranice a ono bude šťastné.“

 

 

náš tým _ Miluska

Mgr. Miloslava Moravcová

Lektorka AJ

 

Vystudovala na Masarykově univerzitě pedagogickou fakultu obor Anglický jazyk a Hudební výchova. Při studiu učila děti hrát na klavír, vedla kurzy anglického jazyka v MŠ a poté pracovala ve dvou anglických školkách jako učitelka. Od malička se věnovala hudbě, ráda zpívá, hraje na klavír, kytaru, cimbál a flétnu. Práce s dětmi ji velmi baví, tvoří vzdělávací anglické hry a jiné materiály pro výuku.

Ve volném čase se věnuje také sportu, cvičí jógu a neustále se zajímá o nové poznatky v oblasti vzdělávání dětí a osvojování si cizích jazyků.

"Věřím tomu, že malé děti se jazyk učí jiným způsobem, než dospělí - rychleji a přirozeně. Stačí jim k tomu podnětné prostředí a aktivity, které je baví."

 

 

náš tým _Milena

Mgr. et Mgr. Milena Machačová, DiS.

Průvodce 1. trojročí

 

Vystudovala učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně
a učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.
Po střední škole zahájila studia na vyšší odborné škole sociální, kde během studia působila jako osobní
asistentka u dětí s poruchami autistického spektra. S těmito dětmi trávila část dne
a připravovala pro ně individuální program, který se odvíjel od jejich schopností, dovedností a zájmů.
Tato práce pro ni byla impulzem pro zahájení studia na pedagogické fakultě.
Při studiu na této fakultě pracovala jako učitelka v MŠ a to jak v běžných,
tak v Montessori školkách. Zde vedla kroužek předškolní přípravy a anglického jazyka.
V roce 2013 dokončila diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze.
Po dokončení vysokoškolského studia začala působit jako prvostupňový pedagog.

Ve svém volném čase se věnuje cestování, běhání, tanci a k tomu ráda zkouší nové sportovní aktivity.

 

 

 

náš tým_Veronika

Mgr. Veronika Glötzerová

Průvodce 2. trojročí

 

Vystudovala  Odbornou historii na Slezské univerzitě v Opavě a pedagogiku pro učitele na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Semestr strávila také na Julius-Maximilans-Universität Würzburg v Německu. Učila ve dvou základních školách,
má desetiletou praxi s dětmi z vyššího i nižšího stupně. Desetiletí strávila v univerzitním pěveckém sboru
a díky němu více poznala Evropu na soutěžích a festivalech. Hudba je pro ni univerzálním jazykem lidstva - Where words fail, music speaks.
Celý život se učí hrát na různé nástroje (keyboard/klavír, kytara, siyotanka, flétna, housle, djembe, nejrůznější perkuse a bodymusic). 
Absolvovala řadu kurzů a školení různého zaměření, mimo jiné i kurz Montessori pedagogiky se Zuzkou Prémou (6-12 let) 
a nově kurz Respektovat a být respektován a mnohé další.
Působila také čtyří roky jako redaktorka a dramaturgyně ve zpravodajství České televize Ostrava
(pořady Události, Události v regionech, Týden v regionech, ČT 24 a Dobré ráno - moderátorka zpráv).

Těší se na tvoření s dětmi, protože ony jsou ještě plně kreativní a dospělí se od nich mohou mnohému naučit.
Chce je inspirovat a být jimi inspirována. Věří v dobro v každém člověku a snaží se porozumět nejen dětské duši.

Miluju život, hudbu, zpěv, tanec, tvoření a přírodu. 

Souzní s názorem Iris Johansson: 
“V sedmi letech je dítě připravené a zvědavé na to, aby se naučilo číst, psát a počítat.
Je připravené na bohatství uvnitř sebe a my dospělí si musíme uvědomit, že schopnosti má již v sobě.
Ty pak můžeme vhodnými způsoby rozvíjet, aby bylo dítě zvědavé a mělo zájem téma zkoumat.
Když je dětem dvanáct let, znají všechny základní věci, které potřebují, za předpokladu,
že měly kolem sebe dostatečný počet dospělých, kteří je nechali se učit.”

 

 

Náš tým _Jana

Mgr. Jana Pitrová

Průvodce 2. trojročí

 

Vystudovala učitelství a spec. pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. 
Působila na ZŠ a gymnáziu v Brně a cenné zkušenosti získala i v Probační a mediační službě ČR. 
Nejvíce ji okouzlila práce a dětmi na 1. stupni a rodinná atmosféra vesnické málotřídní školy v blízkosti lesa nabízející skvělé podmínky 
pro učení venku. Zajímá se o zážitkovou pedagogiku a rozvoj emočních a sociálních dovedností dětí prostřednictvím příběhů, motivačních karet a her. 
Ráda vzpomíná na časy, kdy díky synovi okusila tvořivost se dřevem a kovem. Nedávno ji uchvátil step a orientační běh. 
Má ráda vůni moře, rozhledy z hor, poetické chvíle a hluboké myšlenky. Ve škole ji baví objevovat u dětí kouzlo 
jedinečnosti i zažívat sílu pospolitosti. Váží si lidskosti a laskavosti. 

"Laskavost je jako sníh. Všechno, co pokryje, zkrášlí."
(Khalil Gibran)

 

 

 

 

 Mgr. Jana Petlachová

Vystudovala jsem český jazyka a literaturu a religionistiku na FFMU a později speciální pedagogiku na PdF MU. Už při výchově svých dětí jsem přijala tezi,  že „děti jsou hosté, kteří hledají cestu“ ( J. Prekopová)j. Během své patnáctileté učitelské i volnočasové pedagogické praxe se proto snažím růst v spolehlivého průvodce, který učí děti číst v textech a mapách, zaměřuji se na komunikaci, metody kritického myšlení, čtenářské  gramotnosti, aktivizační,  inscenační a zážitkovou pedagogiku , výchovu k aktivnímu občanství. Po cestě montessori pedagogiky se vydávám po absolvování  kurzů Zuzky Prémy.

Miluji vůni knihkupectví a lesa, ráda posedím s blízkými a naslouchám jejich příběhům, když právě neležím v knihách, toulám se přírodní či kulturní krajinou.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 

(A. de Saint Exupéry – Malý princ)

 

 

 

Náš tým _Hanka-P

Bc. Hanka Partyková

Asistent 2. trojročí

 

Vystudovala jsem informační studia a knihovnictví na Karlově univerzitě.

Před pěti lety jsem začala pracovat v lesních klubech, montessori školkách a jeslích. S nástupem do školství jsem absolvovala kurz Asistentky na Masarykově univerzitě.

Zajímá mě především zažitková pedagogika, environmentální výchova, lesní pedagogika, pohyb, mindfulnes techniky a meditace. 

Miluji chození po horách, byliny, foceni, jógu, přírodu, ticho, život a laskavé lidi.

„To, čím budeš zítra, začná tím, co uděláš dnes.“

 

 

 

 

Náš tým _Šárka-Š

Mgr. et Mgr. Šárka Špániková

Průvodce 2. trojročí

Vystudovala zoologii a také učitelství pro střední školy na PřF Masarykovy univerzity.
Už od střední školy však získávala zkušenosti s prací s dětmi mladšího věku.
Nejprve ve skautském oddíle a poté jako lektorka výukových programů a vedoucí táborů s environmentální i jinou tématiku.
Ráda cestuje a poznává zejména přírodu cizích krajin, nejlépe v horách.
Za příjemně strávený však považuje i čas na zahradě či ve starém ovocném sadu, který se snaží opět probudit k životu.

Ráda dělá věci po svém a pravděpodobně by nezapadla do škatulky klasického vzdělávání.
Proto ji moc těší, že může působit na této škole a poznávat alternativní vzdělávání.
Na dětech ji baví zejména to, jak originální řešení problémů dokážou často najít a vždycky ji potěší dětské úsměvy z nových objevů.

„Buď pevný, ale ne zaťatý.“

 

 

 

 

Náš tým _Hala

B.Sc. Hala Mohamed

Lektorka anglického jazyka

 

Many years ago , I discovered that my own love of learning made me passionate about teaching.
I entered this profession because I was eager to make a difference.
Through my journey in teaching English for more than 12 years,
I have realized that a teacher may be seen as a leader , a mentor, or a surrogate parental figure.
Being patient and tolerant, taking the time to offer students extra help are just a few examples of how a meaningfull
teacher could have a positive impact on their lives. I really want them to be inspired by my can-do attitude and
by the fact that I am a hard-working , conscientious , and motivated individual.
It is so glad to be among 5 stars' family and teach our kids English Conversation.

 

 

Náš tým _KatkaP

Mgr. Kateřina Přibylová

Asistent 1. trojročí

 

Brzy dokončí studium Učitelství německého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně.
Zásadní zkušenosti doposud získala hlavně praxí, poznáváním rozličných pedagogických metod a cestováním.

 Již od střední školy sbírá pedagogické zkušenosti jako lektorka v taneční skupině Mighty Shake nebo jako vedoucí táborových soustředění.
Studium vysoké školy si obohatila zkušenostmi během výměnného pobytu na Pedagogische Hochschule Wien, jazykového
pobytu v Mnichově, jako animátorka ve španělském městě Almérie, jako lektorka v jazykové škole, a také praxí na základní škole v Brně a ve Vídni. 

Cestování je velmi oblíbenou náplní jejího volného času, ze kterého čerpá mnoho jazykových i životních zkušeností.
S nadšením poznala USA a mnoho evropských destinací. V USA také pracovala jako plavčík v rámci programu Work nad Travel a ve
švýcarském městě Davos pracovala jako dobrovolník v horském hotelu.

Kromě cestování má další různorodé a kreativní zájmy jako je zpěv, hra na housle,
malba, tanec, focení a tvorba videí, čtení a astronomie.

 

 

Náš tým _VeronikaGlembek

Mgr. Veronika Glembek

Asistent 1. trojročí

  

Vystudovala na MU v Brně speciální pedagogiku a výtvarnou výchovu.
Během studia působila v Německu na speciální škole jako asistent pedagoga,a také jako terapeut v lázních pro děti.
V Brně doprovázela jako osobní asistent děti s poruchou autistického spektra.
Stala se mámou dvou synů, kteří ji stále učí si nic neplánovat a užívat sílu okamžiku.
Absolvovala dvouletý sebezkušenostní kurz arteterapie a artefiletiky a kurz Montessori pedagogiky pro MŠ.
Ve volných chvílích ráda maluje, chodí po horách, miluje květiny a ticho lesa.

 

 

Náš tým _Radim

Mgr. Radim Malůš

Odpolední průvodce dětí

 

Vystudoval Teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Už při studiu teologie ho jeho žena přivedla k Montessori pedagogice. Spolu s ní pak pracoval v Montessori mateřské škole. V letech 2010 až 2012 získal cenné zkušenosti v práci s adolescenty v nízkoprahových zařízeních v Kaplici a sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Od roku 2013 pracoval ve školní družině základní školy Perlička. Prošel si kurzem Respektovat a být respektován. Vystudoval také pedagogiku volného času na Masarykově univerzitě.

 

"Na této práci mě baví to, že každé dítě je něčím specifické a baví mě vysledovávat, čím je jedinečné."