Výpis z obchodního rejstříku ZDE

 

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku ZŠ ZDE

 

Rozhodnutí o školní družině  ZDE

 

Rozhodnutí o navýšení kapacity ZŠ  ZDE

 

Školní řád ZDE

 

Školní řád distanční výuka ZDE 

 

Školní vzdělávací program 1. stupeň  ZDE

 

Školní vzdělávací program 2. stupeň- v úpravě, k nahlédnutí v kanceláři školy

 

Školní vzdělávací program - hodinová dotace 2019/2020 ZDE

 

Školní vzdělávací program - hodinová dotace 2020/2021 ZDE

 

Školní vzdělávací program ŠD  ZDE

 

Vnitřní řád školní družiny  ZDE

 

Inspekční zpráva 2017  ZDE

 

Výroční zpráva 2019/2020 ZDE