Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je vyplnění Zápisního listu a jeho včasné odevzdání vychovatelce ŠD. 

Termín odevzdání vyplněných Zápisních listů pro školní rok 2019/2020: 10. září 2019