Vychováváme děti generace Z a moc dobře si to uvědomujeme.

Učíme je používat moderní technologie jako zdroj informací a jednu z možností komunikace. Děti mají od školy již od první třídy zapůjčený iPad, který slouží jako výuková pomůcka. Tady jsou některé z aplikací, které děti u nás ve škole využívají:

Zatracená čeština, Abeceda, Písanka, Fun English, sCool Matematika, Záchranář, Dopravka, První pomoc, Atlas ptáků, Sky view... 

Z her např. Samorost, Botanicula, Machinarium.

 

IPad (i cokoliv jiného) má jen takovou roli, jakou mu my sami přidělíme - pro naše děti je to velký zdroj informací a možnosti osobního rozvoje.