1. Základní informace

 

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011). Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně  vyplní a odevzdá závaznou přihlášku. V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního  roku.

 

 

2. Ceník obědů platný od 1.2.2022 

 

Věkové skupiny:

7 - 10 let - 28 Kč

11 - 14 let - 31 Kč

15 let a více - 34 Kč

+ Věcné náklady dodavatele - 11 Kč

+ Dopravné - 5 Kč

 

 

3. Způsob úhrady oběda

 

- Obědy se platí zálohově předem, výše zálohy je 900 Kč/měsíc

- Formou trvalého příkazu na účet číslo: 115-1323930207/0100 (k 1. dni daného měsíce), variabilní symbol je číslo smlouvy o vzdělávání 

 

 

4. Doba výdeje oběda

 

Oběd se vydává v době od 11:45 do 13:30 hodin (dle rozvrhu)

 

 

5. Způsob odhlašování obědů

 

Obědy lze odhlašovat  den předem do 9:00 výhradně prostřednictvím školního systému Edookit.  V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné  odebrat  do jídlonosiče pouze  první den nemoci nebo z důvodu nenadálé  nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu a bude mu doúčtována plná cena oběda ve výši 65,- Kč + dopravné.