Kdy?

hovorové hodiny budou probíhat v těchto termínech: