Kdy?

 

UPOZORNĚNÍ: TERMÍNY HOVOROVÝCH HODIN BUDOU AKTUALIZOVÁNY V SOULADU S NAŘÍZENÍMI VLÁDY.

hovorové hodiny budou probíhat v těchto termínech:

09.11. - 13.11.2020 a 19
.04. - 23.04.2021


Vždy na základě individuální domluvy termínu s třídní učitelkou.