Legislativa:

 

Po zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25.8.2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena:

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a studenty 

b) je stanovena povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat 

 

V souvisloti s touto legislativní úpravou vytvořila ZŠ Five Star Montessori tyto manuály.

Manuály pro distanční výuku:

 

Manuál pro 1.-3. ročník      ZDE

Manuál pro 4.-6. ročník      ZDE