7:30 - 8:30

příchod dětí do školy

relaxační činnosti, individuální i skupinové aktivity, příprava na výuku

8:30 - 12:00

dopolední výukové bloky (8:30 až 10:00 a 10:30 až 12:00)

ukázky nového učiva, individuální i společná práce

12:00 - 12:30

oběd

12:30 - 14:00

odpolední výukový blok + třídní družina

14:00 - 17:00

odpolední družina (pro žáky 1. - 5. ročníku)

pohybové aktivity, přírodovědné aktivity, kroužky, hry, pobyt venku

17:00 odchod dětí domů

 

 

Děti si mohou kdykoliv během výuky odskočit na záchod, napít se, dát si svačinu, odpočinout si, protáhnout se, apod. Zejména u malých dětí je nutné s tím počítat a my plně respektujeme jejich potřeby.