Měsíční školné pro školní rok 2020/2021  

 

• 4.500,- Kč

• 3.500,- Kč (pro zapsané 2. dítě - sourozence)

 

Školné je splatné vždy k 1. dni příslušného měsíce.

V této částce je zahrnuta školní výuka i družina.

Školné nezahrnuje platbu za stravování, kroužky a školní potřeby.