Aktuality

Den druhý a třetí- Druhý den jsme se hlouběji věnovali tématu půdy.
Na pomůckách jsme objevovali život v půdě i to, jak je půda důležitá.
Poté jsme se vydali do terénu a zkoumali život v půdě a určovali v ní
nalezené živočichy. Nechyběly ani hry, ranní protažení a výlet do Pyšele,
kde jsme si prohlédli místní tvrz a vyřádili se na hřišti. Večer nás čekala
stezka odvahy. Všímali jsme si ctností, které jsme během pobytu posilovali,
ale ocenili jsme ctnosti i u ostatních a děkujeme Alče za její bezchybnou péči,
ochotu a štědrost, kdy nám poskytla prostory pro náš adaptační pobyt.
Poslední den nám návrat do Brna komplikoval silný déšť,
ale i to jsme vzali sportovně a zdárně se dostali do školy.

adaptak 2020 01

adaptak 2020 02