Aktuality

V prvním trojročí je již tradičně měsíc únor měsícem neživé přírody.
Připomněli jsme si první kosmický příběh a vstoupili hlouběji do studia
vlastností vody. Při pokusech jsme se zaměřili především na tlak,
hustotu a povrchové napětí. Velkou zábavu jsme si užili u "výbuchu"
teplého inkoustového vulkánu a výroby rozvíjejících se květů.

hokus pokus 03

hokus pokus 01

hokus pokus 02