Aktuality

Obr - dokončení příběhu
Lidem od Svaté hory přišel dopis od Obra.
Rozhodli se s ním sejít a mimo role si děti vytvořily hned několik Obrů,
se kterými promlouvali. Mimo role vymezili výhody a nevýhody soužití s Obrem,
Obry. V rolích se dozvěděly, že vyhrály soutěž a mimo role připravily
velkou oslavu.

obr 01

 obr 02

obr 03