Aktuality

V prvním trojročí je již tradičně měsíc únor měsícem neživé přírody.
Připomněli jsme si první kosmický příběh a vstoupili hlouběji do studia
vlastností vody. Při pokusech jsme se zaměřili především na tlak,
hustotu a povrchové napětí. Velkou zábavu jsme si užili u "výbuchu"
teplého inkoustového vulkánu a výroby rozvíjejících se květů.

hokus pokus 03

hokus pokus 01

hokus pokus 02

Týden jsme zahájili pátrací hrou, kde jsme se po nalezení skrytých slov
dozvěděli informace o Hromnicích. Vyrobili jsme si Hromničku,
která nás bude chránit nejen před bouřkou. Poslední den jsme navštívili
Moravské zemské muzeum a zjistili, jaký je rozdíl mezi horninou a
nerostem a že tíha kamenů ne vždy odpovídá jejich velikosti.

nerosty 02

nerosty 01

Máme za sebou další nabitý týden. Ten jsme věnovali středověku na
našem území. Dozvěděli jsme se další informace o panovnických
rodech, vysvětlili si symboliku rodových erbů a dokonce jsme je tvořili.
V tomto týdnu jsme byli i na výuce mimo budovu v Technickém muzeu,
kde byl nachystaný poutavý a akční program. Za návštěvou muzea jsme
se ještě na konci týdne ohlédli a povídali si o tom, co nás v muzeu
zaujalo a co jsme si v odnesli za znalosti a prožitky.

kultura sport 01

kultura sport 02

kultura sport 03

ZAHRADNÍCI: Budoucí zahradníci v bývalé zahradnické škole?

Vážení a milí,
Srdečně Vás zveme do prvního patra na výstavu návrhů přírodních
zahrad dětí našeho zahradnického kroužku. Samotné tvorbě plánů
předcházela práce s pomůckou, díky které jsme vyvodili prvky
přírodních zahrad a jejich vhodné kombinace tak, aby se v ní usídlilo
co nejvíce druhů živočichů. Při práci s pomůckou jsme významně
posílili ctnost Spolupráci. Následně jsme si vytvořili návrhy plánů a
poté plány samotné. Finální plány zahrad jsou zpracovány s dodržením
daných kritérií a podmínek pro osídlení živočichů, které v naší zahradě chceme mít.

zahradnici vystava 01

zahradnici vystava 02

Our first Snack Day. Name different kinds of fruit, say please,
thank you, I like..., I want...here you are. Těšíme se na příště.

mnamka 01

Povídáme si, co znamená svátek Hromnic. Svíčky hromničky
vystřihneme z papíru, vybarvíme dle fantazie a slepíme.
Vyskládáme název Hromnice z pohyblivé abecedy, opíšeme písmena,
vymalujeme určitý počet svíček a přiřadíme číslo.

KPP hromnice 01

KPP hromnice 02

I.M, ve čtvrtek jsme si rozdali vysvědčení a také si psali vlastní
sebehodnocení za uplynulý půlrok. Nakonec děti vybraly pro tento
den kartu HRDOST, protože byly opravdu hrdé na svoji půlroční
práci a vysvědčení.

III. M - Ani poslední týden před vysvědčením nezahálíme a
věnujeme se práci na pomůckách. Ve výtvarné výchově jsme námět
propojili s tématem zvířata v zimě, kterému se aktuálně věnujeme.
Poslední školní lednový den jsme se zaměřili na rekapitulaci uplynulého
pololetní a hodnotili svou práci.

hrdost 01

hrdost 02

hrdost 03

Prázdninový program - dnes jsme se nechali “okouzlit Afrikou” a uměním
na Africké motivy. Kouzelná byla také procházka lesem a nález pramene Čertík.

certik 01

certik 02

Druhou polovinu ledna jsme prožili ve znamení stopování zvířat a hodnocení
uplynulého pololetí. Prošli jsme Oborou Holedná a pozorovali prase
divoké a našli a určili stopy daňků, bažantů, psů a lidí. Naslouchali jsme
spolužákům, kteří nám vyprávěli o pobytu v dalekém Thajsku. Zpracujeme
vlastní dovolenou do formy plakátu dle zadaných kritérií. Provedli jsme
fenologické pozorování zahrady. Poznatky zaznamenáme a zpracujeme
kartu do vlastního kalendáře. Řešíme pavučiny, počítáme lineárně do 1000
a řadíme slova podle abecedy. Vyjádříme, jaké ctnosti jsme v uplynulých
měsících posílili a zaznamenáme dosažené cíle.
Už teď se těšíme na další společné chvíle:) 

stopy 01

stopy 02

Dělíme, násobíme na pomůckách. Skládáme slova z psací pohyblivé
abecedy, hrajeme dobble z vyjmenovaných slov. Píšeme věty.
Pozorujeme, jak se změnila zahrada v zimě. Na VMB navštívíme spřátelenou
školu v Ostopovicích, kde nás průvodci z 5.třídy provedou po jejich
přírodní zahradě, vezmou nás na střechu a ukazují všechny zajímavosti.
Poté se vydáváme do lesa a jako tým musíme spolupracovat a najít
krmelec, zakoušíme trpělivost, a vytrvalost, když to nejde hned napoprvé.
Vyzkoušíme si, jaké to je, vést skupinu. Doplníme krmelec a pomocí hry
si prožijeme, která zvířata v zimě spí, která nespí a která jsou ve stavu strnulosti. 

Dobble 01

dobble 02

Na několik tvořivých dní nás vtáhly do víru mandaly, které nám teď
jako vitráže prosvětlují pošmourné lednové dny.

vitraz 01

vitraz 02

Zimní sportování s Lemurem - dnes nás na Vysočině čekal čerstvý prašan,
sluníčko a bezvětří. Užijte si také pohled na zimu, šťastné děti a krajinu z ptačí perspektivy.

lemur2 01

lemur2 02

lemur2 03

Po vánočních prázdninách a výuce v kapličce jsme zůstali ve zpracování
témat Tři králové a Tříkrálová sbírka. Díky mnoha činnostem jsme
naplnili cíl Vysvětlím rozdíl mezi tříkrálovou koledovačkou dříve a dnes.
Pro názornost všem jsme připravili přehledný plakát o této tradici.
Čteme, píšeme, skládáme slova i spojení slov z pohyblivé abecedy
a rozlišíme tvrdé a měkké slabiky. Počítáme na pomůckách s vícecifernými
čísly, jednociferná již sčítáme a odčítáme pamětně. Matematice se
věnujeme i v angličtině. Poskládáme obraz z geometrických tvarů
a popíšeme ho. Dnes jsme také připravili a úspěšně realizovali venkovní
výukový program pro nové kamarády ze ZŠ Prameny o přezimujícím ptactvu.
Ve výchovách lyžujeme, hrajeme florbal, jezdíme na snowboardu
a bubnujeme do rytmu. V tématu přezimujících živočichů a jejich
pozorování a stopování budeme pokračovat i nadále a završíme
je v páteční Oboře Holedná.

prameny 01

prameny 02

prameny 03

Prvňáčci se intenzivně připravují na psaní, píší do krupice, obtahují
smirková písmena a vyplňují písanku. Druhý ročník pracuje na
pomůckách, studuje knihy a učí se vyhledávat informace na internetu.
Ve čtvrtek se také naše třída zúčastnila programu s bubeníkem,
kde jsme si procvičili notovou teorii, zkusili si bubnovat na věci,
které najdeme doma i na bicí jako opravdoví bubeníci.

Kameny 01

Tento týden byl velmi pestrý. Lyžovali jsme, plavali, bubnovali
a pracovali na pomůckách. Cvičíme rytmus a melodie na metalofonu
a boomwhackers. V angličtině opakujeme winter time, v geometrii
rýsujeme čtverce a obdélníky a počítáme jejich obvod.
V českém jazyce opakujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy
a osoby a čísla u sloves.

 rytmus 01

Dnes nás navštívil profesionální bubeník Pavel Bříza, který dokonce
nahrával desky s Karlem Gottem. Vyzkoušeli jsme si bicí soustavu
a různé rytmy. Připomněli jsme si také čtvrťové, osminové a
šestnáctinové noty. Rytmus a souhru budeme i nadále v hudebce
trénovat, protože vyžadují velkou trpělivost a soustředění,
ale už teď můžeme říct, že začátek je velmi slibný.

 bubenik 01

II.T - Tento týden se nesl ve znamení sportu a sebereflexe. Účastnili
jsme se lyžařského a plaveckého výcviku. Navštívili výstavu betlémů,
povídali si a zpívali o třech králích. Pomalu si připravujeme pololetní
sebehodnocení, které bude součástí vysvědčení. V hudebce jsme
začali nacvičovat skladbu Anděl od Miraj a přeložili naši “každoranní”
písničku “Díky” do angličtiny. Pracujeme také na pomůckách, především
na známkové hře. Petr pro nás připravil slovní úlohu o monster trucích,
která zaujala především kluky. Čtvrťáci si ve výtvarce vyzkoušeli vyrobit
vitráž a třeťáci zase vision board na rok 2020.

I.T - Vystoupení na vánoční slavnosti nás “nakoplo” a v novém roce
pracujeme s velkou chutí. Ve skupinkách jsme testovali nové rytmické
nástroje od Ježíška. Jednotlivé skupinky měly za úkol vymyslet rytmus
a hlavně ho nějakou dobu udržet, což se všem podařilo. Až nám to
půjde ještě lépe, natočíme pro Vás krátká videa. Můžete se těšit např.
i na Hugův beat box. Ježíškovi děkujeme za nástroje, obzvlášť modrý
cajon se stal hitem. 

I.M - Po dlouhých prázdninách jsme se v novém roce přivítali oslavou
Tří králů, prožili jsme vyčerpávající VMB v Ostopovické kapli, byli jsme
lyžovat a plavat. Pracujeme s letopočty na známkové hře a perlovém
materiálu, skládáme slova a zapisujeme, pracujeme s třísložkovými
kartami. Tvoříme knihu násobkových mandal, píšeme vlastní komiks.
Při tvorbě vitráže velice posilujeme naši trpělivost - ctnost měsíce ledna.

A v tělocviku si děti ze tříd  I.M a III.M vyzkoušely vánoční dárek,
nové hokejky. Využili jsme zkušeného hokejistu a florbalisty, kteří nám
vysvětli pravidla a ukázali pár triků.

sebereflexe 01

sebereflexe 02

sebereflexe 03

sebereflexe 04

II.T - V pondělí jsme se ještě ohlédli za Vánocemi a popřáli si do nového
roku, pak už jsme se naplno vrhli do práce. Seznámili jsme se s tím,
jak počítáme čas, dověděli se o vzniku wikipedie a podívali jsme se
do Francie. V angličtině se věnujeme tématu “Winter time”, ve výtvarce
jsme si vytvořili vitráž, v tělocviku zahráli florbal a někteří si i zalyžovali.

III.M - Tento týden jsme se zaměřili na svátek tří králů. Vyslechli jsme
si příběh o třech králích, zpracovávali pracovní listy a navazovali na
výlet do ostopovické kaple. Prvňáčci obdrželi sešitek se školními cíli,
do kterých si poctivě zaznamenali splněné cíle.

wintertime 01

wintertime 02

wintertime 03

Tento týden jsme vyráběli krmítka pro přezimující ptactvo.
Rozpoznáme jednotlivé obiloviny dle obilky, vytvoříme vlastní směs,
pomocí rozpuštěného sádla v ní obalíme šišky z borovic a rozvěsíme
na balkóny,zahrádky a školní zahradu. Vše zaznamenáme do našich
zahradnických deníků.

zahradnici praci 01

zahradnici ptaci 02

Plavání - 3.ročník, začátek roku jsme u nás ve FiveStar pojali vskutku sportovně.
Dnes plavání - seznámili jsme se se základními pravidly chování a bezpečností
pohybu v prostorách bazénu. Pojmenovali jsme si náš vztah k vodě - co nám nevadí,
co ovládáme a co je naopak naše výzva. A konečně hru: Rybičky,
rybáři jedou - plavou, jsme si zahráli na tom správném místě - potápění,
podplavávání a pohyb ve vodě byl samozřejmě její nezbytnou součástí.

plavani tretaku 01

plavani tretaku 02

Angličtina s prvňáčky - Shapes - circles, squares, triangles. How many? What's this?

AJ tvary 01

AJ tvary 02

Nový rok začal pro děti ze II. T sportovně. Užily si zimních radovánek
na lyžích a snowboardu. Na výstavě poznaly děti např. Ladův betlém. 
Někteří z nás přispěli i na tříkrálovou sbírku brněnské charity,
která potrvá do 14. ledna. Zítra nás čeká slohovka na téma
“Jaké dary bych Ježíškovi přinesl/a v dnešní době?” 

I., II., III.M - Je již tradicí, že kolem svátku Tří králů navštívíme ostopovickou
kapličku, kde se učíme nejen o historii této stavby a o tom,
jak to vypadá v blízké vesnici. Vyslechli jsme příběh lidské pospolitosti,
kdy se občané tehdejších Vostopovic bez jediného příspěvku státu poskládali
na stavbu kaple a vlastníma rukama vždy večer po práci na stavbě pracovali.
Velice si vážíme možnosti tu strávit smysluplné dopoledne. Děkujeme! 

betlem 2019 01

betlem 2019 02

betlem 2019 03

Sportování s Lemurem - dnes nám Tři králové přinesli na Fajtův kopec
tři dary - sníh, sluníčko a zimní radovánky. Leden je v naší škole ve
znamení ctnosti Trpělivost. Výcvikem lyžování a jízdy na snowboardu
ji určitě posílíme. Dopoledne s Lemurem jsme si užili a těšíme se na příští týden!

lemur 2019 01

lemur 2019 02

Klubík předškolní přípravy, setkali jsme se na konci vánoční doby
a společně jsme oslavili Tříkrálový svátek. Pojmenujeme 3 krále
a jména vyskládáme z pohyblivé abecedy, přečteme legendu,
vyjmenujeme dary, které přinesli. Vyrobíme si hvězdu - kometu,
která mudrce vedla. Nakonec si zazpíváme koledu.

KPP kralove 01

KPP kralove 02

Lásku a světlo do vašich domovů nejen v tento den.
Na Petrově jsme zapálili svíčky za celý Five Star...
Krásný Štědrý den i dny následující... 

svetlo petrov 01

Vánoční klubík, povídáme si o vánočních zvycích, zpíváme koledy,
vyrábíme přáníčko. Přejeme Vám krásné a poklidné prožití vánočních
svátků a těšíme se v novém roce na shledanou.

klubik vanoce 01

klubik vanoce 02

Poslední školní den tohoto kalendářního roku jsme se již tradičně
vypravili s kamarády z I. a III. M k prodeji kaprů do Starého Lískovce.
Poznali jsme dalších pár metrů břehů potůčku Leskava, které jsme
vyčistili alespoň od těch největších odpadků a došli podél něj na
samotnou hranici Brna. Zde nám pan majitel uvařil teplý čaj,
prohlédli jsme jeho dřevěný betlém, nakrmili slepičky a dostali přednášku
o kaprech. My jsme vstřícné hostitele odměnili několika koledami
zazpívanými kolem ohýnku. Před obědem jsme si prožili ještě poslední
obdarování sepsaným kompletním adventním příběhem naší třídy,
který vznikal denně na pokračování. Ten si odnášíme domů k vánočnímu
čtení. Největší dárek jsem ale nakonec dostala já s Janičkou od dětí tím,
že si chtěly samy vést kruh, ptaly se jeden druhého, co se naučily a jak celý
den prožily. Kladly si otázky, odpovídaly, naslouchaly jeden druhému.
Přejeme takové dary od Vašich dětí i Vám!   Báječné Vánoce přejeme všem!

ohinek 01

ohinek 02

Poslední předvánoční týden byl plný úkolů a práce.
Peklo se, chystalo, nacvičovalo, zpívalo. Probíhaly první nadílky,
zpracovávaly se otázky dne a občas se zapojila i nějaká ta matematika
a čeština. Tak není divu, že týden rychle utekl a přišel pátek s povedenou
vánoční slavností. Děkuji všem a přeji pohodové vánoční svátky!

peceni 01

peceni 02

Poslední týden školy jsme především chystali vánoční besídku a výzdobu.
Balili jsme výrobky z keramiky pro rodiče a zdobili tašky.
Stihli jsme i matematiku a češtinu. Čtvrteční vystoupení na slavnosti
se nakonec moc povedlo. V pátek jsme si vyprávěli o tom, jak každý z nás
slaví Vánoce, zahráli si veselou hru se slovními druhy a společně zhlédli
vánoční film pro děti, který se odehrával za polárním kruhem.
Přejeme všem krásné svátky!

 vanocni film 01

vanocni film 02