Pro odeslání zprávy vyplňte prosím následující formulář


* Bezpečnostní kód 

Kdy a kde:

 

Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 11. a 12. 4. 2019 v prostorách ZŠ Five Star Montessori. Přibližně dva týdny před zápisem budou na webových stránkách vypsány termíny, ze kterých si můžete vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. 

 

K 1.9.2018 má naše škola kapacitu celkem 120 dětí, kterou budeme naplňovat postupně. V roce 2018/2019 budeme přijímat i žáky do 4. a 5. ročníku. Pokud máte zájem o přestup, kontaktujte prosím ředitelku školy Mgr. Alenu Vinterovou.

 

Kriteria přijetí:

 

 

 1. do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2019 žákem školy

2. do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se v roce 2018/2019 účastnily akcí pořádaných školou a tím prokázaly, že se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ

3. děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem

 

  


 
Kdo?

Zápis na školní rok 2019/2020 je určen pro:

- děti, které se narodily v období od 1.9.2012 do 31.8.2013

- děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku

 

 

Co s sebou?

K zápisu si prosím přineste:

rodný list dítěte

- doklad totožnosti zákonných zástupců

- Zápisní list 2019/2020

- Žádost o přijetí 2019/2020