Pro odeslání zprávy vyplňte prosím následující formulář


* Bezpečnostní kódPodmínkou pro přijetí žáka do ŠD je vyplnění Zápisního listu a jeho včasné odevzdání vychovatelce ŠD. 

Termín odevzdání vyplněných Zápisních listů pro školní 2018/2019: 15. září 2018