Pro odeslání zprávy vyplňte prosím následující formulář


* Bezpečnostní kód 

7:30-8:30

příchod dětí do školy

relaxační činnosti, individuální i skupinové aktivity, příprava na výuku, „ranní hraní"

8:30-10:00

pracovní blok

A/ranní komunitní kruh – sdílení, prožitky, plán dne

B/individuální práce dle týdenního plánu, projektová výuka, práce s pomůckami a ostatním výukovým materiálem

10:00-10:30

velká přestávka

čas na svačinu, odpočinek, pobyt venku

10:30-12:00

(příp. 13:00)

pracovní blok

pokračování - individuální práce dle týdenního plánu, projektová výuka, práce s pomůckami a ostatním výukovým materiálem, sebehodnocení, hodnocení dne

12:00-12:30 oběd
12:30-17:00

odpolední družina

pohybové aktivity, přírodovědné aktivity, kroužky, hry

17:00 odchod dětí domů

 

 

Děti si mohou kdykoliv během práce odskočit na záchod, napít se, odpočinout si, protáhnout se, na chvíli „vypnout". Zejména u malých dětí je nutné s tím počítat a my plně respektujeme jejich potřeby.